Email | Tel.: 0341-550687

Transpersoonlijke verschijnselen

Cliënten in regressietherapie rapporteren gelijksoortige ervaringen als mensen die een Bijna Dood Ervaring (BDE) hebben doorgemaakt. Anderen krijgen helderziende indrukken en zien bijvoorbeeld energieën of kleuren, die ze in het dagelijkse leven niet kunnen waarnemen. Jonge kinderen kunnen hun ouders verrassen met uitspraken over hun 'andere mama'. Zij herinneren zich vaak nog details van voor hun leven nu.

Transpersoonlijke verschijnselen komen veel vaker voor dan je denkt. Mensen die hier niet mee bekend zijn, doen deze verschijnselen vaak af als belachelijk, zweverig. Of men ziet het als een symptoom van psychische ziekte.

Bijna-dood ervaringen

Cardioloog Pim van Lommel deed de afgelopen twintig jaar onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Hij publiceerde er over in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet en schreef de bestseller Eindeloos bewustzijn. Daarvan werden inmiddels meer dan 125.000 exemplaren verkocht. Inmiddels de 17e druk. Het boek kreeg de 2010 Network Book Prize Award van de Medical and Scientific Network.

Een ‘bijna-dood ervaring’ is een authentieke ervaring die niet is te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort. Het verandert mensen blijvend.

Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden.

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.