Email | Tel.: 0341-550687

Wat is regressietherapie ?

Regressie betekent letterlijk teruggaan in de tijd. In regressietherapie gaan we terug naar de oorspronkelijk ervaringen die ten grondslag liggen aan onze huidige problemen. Die vroegere ervaringen zijn vaak opgeslagen in ons onderbewuste; ze zijn niet meer bewust oproepbaar omdat we ze hebben vergeten of verdrongen.

De oorsprong van de problemen die je nú ervaart, ligt in een recent of ver verleden. Dat kunnen traumatische situaties zijn geweest, zoals een natuurramp, oorlogsgeweld of seksueel misbruik. Veel vaker echter zijn het de grote en kleine verwondingen die we hebben moeten doorstaan in het contact met medemensen of vertrouwenspersonen.

Die vergeten ervaringen en onze, meestal instinctieve, reacties daarop (hoe we ermee omgaan), werken onderbewust door, psychisch of fysiek. Zo beïnvloeden die oude ervaringen nu ons gevoelsleven, ons denken, ons gedrag, ons lichamelijk welbevinden, ons Zelfbeeld en onze kijk op de wereld. Zolang we ons hiervan niet bewust zijn, blijven we in een zelfde onbewust patroon doorleven; we komen in een vicieuze cirkel.

Regressietherapie - Oplossingsgerichte therapie

Om een dergelijk patroon of vicieuze cirkel te doorbreken en een probleem te kunnen oplossen, moeten we het onder ogen willen zien. Zolang we het proberen weg te drukken kunnen we het niet oplossen en blijven we 'gevangen' in hetzelfde patroon. We zijn bijv. speelbal van onze emoties en stemmingen, gevangene van onze zelfkritiek en piekergedachten of afgestompt en verdoofd. We kunnen niet meer kunnen genieten, niemand meer vertrouwen en we voelen ons eenzaam, angstig, onbegrepen en machteloos.

Wist je dat de meeste mensen juist klachten hebben door het onderdrukken van oude pijn, woede of verdriet? Die houding heeft ons ooit geholpen om verder te kunnen, maar nu hebben we er last van en we weten niet meer waar onze klachten vandaan komen. Veel psychische aandoeningen (depressie, angststoornissen, burn-out, maar ook leer- en gedragsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen) komen voort uit eerder ervaren traumatische gebeurtenis en/of chronische stress. Hetzelfde geldt voor veel fysieke problemen, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid of fibromyalgie

Regressietherapie houdt het niet bij alleen praten. Gebleken is dat dat meestal niet afdoende is. Verbaal kan er maar een zeer klein deel van de ervaring en gevoelens verwoord worden. Bovendien houdt je lichaam de emotionele sporen van trauma, kwetsingen en vernederingen vast. Het lichaamsgevoel is dan ook belangrijk in de therapie. Regressietherapie is  dan ook ervaringsgericht. In regressietherapie wordt aan alle aspecten van het menselijk bestaan en aan jouw levenservaringen aandacht gegeven. De oplossing van je problemen ligt in jezelf verscholen; met regressietherapie kun jíj die oplossing weer vinden! Met regressietherapie kun je weer de regisseur van je eigen leven worden.

Resultaten van Regressietherapie

wat is regressietherapie

Resultaten op velerlei gebied

Regressietherapie geeft vaak verbluffende resultaten op velerlei gebied; ook mensen die, soms jarenlang elders in therapie zijn geweest, kunnen hierbij baat vinden. Als je jouw eigen proces aan wilt en kunt gaan, dan valt er echt heel veel te bereiken.

  • toegenomen helderheid, zelfinzicht, begrip
  • storende ideeën en negatieve gedachten verdwijnen
  • innerlijke kalmte, zelfacceptatie en zelfvertrouwen
  • herstel van inlevingsvermogen en positieve emoties
  • het kunnen uiten van emoties (verdriet, kwaadheid)
  • ontspanning en meer energie
  • meer weerstandsvermogen
  • lichamelijke klachten en stoornissen verdwijnen

Bekijk de Film 'Why Regression Therapy'

Deze film is gemaakt door de internationale beroepsvereniging van regressietherapeuten, Earth Association.
De film is Nederlands ondertiteld.