Email | Tel.: 0341-550687

Hoe werkt regressietherapie?

Hoe werkt regressietherapie en wat houdt een behandeling in? We maken met regressietherapie contact met de ervaringen die de oorsprong zijn van de klachten die je nú hebt. Om het onderbewuste te ontsluiten en de verdrongen of vergeten herinneringen toegankelijk te maken, maken we gebruik van een lichte trance. Door je aandacht naar binnen te brengen en te focussen op de gewaarwordingen en gevoelens die je nu hebt, kom je vanzelf in een lichte trance-toestand. Er wordt dus niets bijzonders gedaan om een hypnotische trance op te wekken. Je gewone bewustzijn blijft nog steeds aanwezig. Daardoor weet je dus ook heel goed dat je bij de therapeut zit of ligt. Wat je ervaart zou je enigszins kunnen vergelijken met dromen; je droomt, terwijl je weet dat je droomt.

Deze bewustzijnstoestand op twee sporen hebben we nodig; zo kun je namelijk alles wat je ervaart in de sessie, ook begrijpen. Na een sessie zul je je dan ook alles nog kunnen herinneren.Je zult kunnen begrijpen hoe en waarom er zich een bepaald probleem gevormd heeft.

Door een bevrijdende herbeleving onder begeleiding van een deskundige, in regressietherapie gespecialiseerde, therapeut kan emotionele ballast losgelaten worden. Inzicht worden verkregen hoe en waardoor een probleem is ontstaan én waardoor het je nog steeds in de weg zit. Op deze manier verdwijnen de vastgezette en onderdrukte emotionele ladingen. Negatieve denkpatronen worden vervangen door nieuwe inzichten. Het oude, beperkende, gedrag kan vervangen worden door gedrag dat effectiever is. Je bevrijdt jezelf en kunt je leven vorm gaan geven zoals jíj dat wilt.

Bevrijdende herbeleving

Zijn we eenmaal in regressie, dan volgen en onderzoeken we het zich ontrollende verhaal; wat heeft er zich precies voorgedaan, met welke personen en in welke context (het uiterlijke verhaal).

Maar, bovenal onderzoeken we vooral jouw eigen gevoelens en reacties op de toenmalige gebeurtenissen. Wat voel je dan precies, wat gaat er door je heen en wat voor conclusies trek je als het ware over jezelf of over anderen (het innerlijke verhaal).

Zo krijg je de oorsprong in beeld van je huidige klachten. Je gaat begrijpen waardoor je klachten zijn ontstaan én waardoor je ze nu nog vasthoudt.
Als je dit begrijpt, en doordat je je bevrijdt van onbewust vastgehouden emotionele ballast en reactiepatronen die toen gevormd zijn, kun je je snel beter voelen. Gedrag dat met deze gebeurtenissen in het verleden samenhangt, kan dan gemakkelijk worden vervangen door gedrag dat in het hier en nu functioneler is. Je therapeut ondersteunt jou hierin.